”Μια από τις τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς με την πολιτική είναι ότι καταλήγεις να σε κυβερνούν οι κατώτεροι σου.”

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

 Σε μια εποχή όπου έχεις χάσει την εμπιστοσύνη σου στην κυβέρνηση και στην πολιτική της χώρας σου, έχεις απογοητευτεί για το συνεχές συναίσθημα που επικρατεί στην καθημερινότητα σου, το άγχος. Η γνώση είναι δύναμη και η πληροφορία αδελφή της. Σκοπός της σελίδας είναι να ενημερώνει συνετά και δίνει όρκο προς όλους πως θα παραμείνει αληθής.

Advertisements